Alapítványunk

A harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Oktatási Alapítvány

Az alapítvány 1996. januárjában alakult, az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalának emelése, a diákok, nevelők önálló kezdeményezéseinek támogatása érdekében.
Az alapítvány ügyeit a hét tagból álló kuratórium intézi. Vagyonát szülői támogatásokkal, jótékonysági rendezvényekkel gyarapítja. Már hagyománynak számít a nagy népszerűségnek örvendő évenként megrendezésre kerülő Alapítványi bál. A támogatások felhasználásánál fontos szempont, hogy az intézmény minden diákja részesüljön belőle valamilyen formában. Szintén hagyománynak számít már minden tanév végén az alapítvány által szervezett iskolai kirándulás, színház és mozilátogatás, az évvégi jutalomkönyv vásárlás, a nyári táborozások támogatása.

A harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Oktatási Alapítvány adószáma:

18419843-1-05

 

Számlaszáma:

11734004-20417350

 

Köszönjük a kedves szülőknek, hogy támogattak minket, felajánlásaikat a jövőben is szívesen fogadjuk.