Az oktató-nevelő munka

Az nevelő-oktató munka

Az intézményben alapfokú nevelés-oktatás folyik. Iskolánk 8 évfolyammal rendelkező általános iskola. Alaptevékenységeink között szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók (dyslexia, disgráfia, discalculia) integrált oktatása, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, az intézményi étkeztetés, valamint a napköziotthoni és tanulószobai ellátás, és a diáksport működtetése.

Iskolánkban 8 tanulócsoporttal és 3 alsó tagozatos napközis csoporttal és egy tanulószobai csoporttal folyik az oktatás.

A nevelő-oktató munka egy kívül-belül teljesen megújult akadálymentes, iskolai épületben folyik. A főépülethez tornaterem, sportpálya és udvar tartozik.

Tanulóink kb. 10-15 százaléka hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Ahhoz, hogy a hátrányokat csökkenteni próbáljuk, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számára képesség-kibontakoztató felkészítést szervezünk. A programmal az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, valamint a továbbtanulási esélyek növelése a célunk.

Az intézmény a tanulók megtartása érdekében igyekszik a gyerekek és a szülők számára korszerű és vonzó lehetőségeket nyújtani:

2012-ben iskolánk a elnyerte az ÖKOISKOLA, 2019-ben pedig az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, melyhez méltóan munkatervünk előtérbe helyezi a természet és a hagyomány értékeinek megismertetését, az egészséges, sportos életmódra nevelést.

Művészeti iskola működésének biztosítunk helyet: zene és képzőművészet ágban. A művészeti iskolás gyerekek rendszeres szereplői az iskolai ünnepségeknek.

Igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani már az óvodáskorú gyermekek szüleivel is. Nyílt napok, szülői értekezletek alkalmával nyújtunk képet az itt folyó munkáról.

A tanórai foglalkozásokon túl a szabadidő hasznos eltöltésére szervezünk programokat: kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés és sport (kézilabda, futball) kategóriákban.

Az intézmény együttműködik a helyi civil szervezetekkel: Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkörrel, a Harsányi Polgárőr Egyesülettel, a Harsányi Sportegyesülettel és a Harsányi Utánpótlásnevelő Sportegyesülettel.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskoláról elmondható, hogy a településen zajló kulturális események fő szervezői és lebonyolítói vagyunk. Pedagógustársaimmal munkánk során arra törekszünk, hogy az iskola megfeleljen a kor kihívásainak, a társadalom elvárásainak, ugyanakkor nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben teljenek az iskola mindennapjai.