Az oktató-nevelő munka

Az intézményben alapfokú nevelés-oktatás folyik. Iskolánk 8 évfolyammal rendelkező általános iskola. Alaptevékenységeink között szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók (dyslexia, disgráfia, discalculia) integrált oktatása, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, az intézményi étkeztetés, valamint a napköziotthoni és tanulószobai ellátás, és a diáksport működtetése.
Iskolánkban 8 tanulócsoporttal és 1 alsó tagozatos napközis csoporttal folyik az oktatás.
Az oktató-nevelő munka egy kívül-belül teljesen megújult iskolai épületben folyik. A főépülethez főzőkonyha, tornaterem, sportpálya és játszóudvar tartozik.
Sajnos a gyermeklétszám 2003-tól csökkenő tendenciát mutat. Ehhez a folyamathoz hozzájárul, hogy a családok jelentős részében vagy az egyik, vagy mindkét szülő munkanélküli. Emelkedő tendenciát mutat a roma etnikumú tanulók létszámának alakulása. Mindezek következtében nő a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók száma.
Tanulóink kb. 40 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Ahhoz, hogy a hátrányokat csökkenteni próbáljuk, a 2004/2005-ös tanévtől a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számára képesség-kibontakoztató felkészítést szervezünk. A programmal az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, valamint a továbbtanulási esélyek növelése a célunk.
Az utóbbi években a gyermeklétszám csökkenésénél szerepet játszott a miskolci óvodák, iskolák elszívó hatása. Ez egyrészt a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban történő továbbtanulásban nyilvánul meg. A másik jellemző, hogy a szülők Miskolcon dolgoznak, autóval járnak be munkahelyükre, s így reggel együtt indul a család.
Az intézmény a tanulók megtartása érdekében igyekszik a gyerekek és a szülők számára korszerű és vonzó lehetőségeket nyújtani:

 • 2012-ben iskolánk a elnyerte az ÖKOISKOLA címet, melyhez méltóan munkatervünk előtérbe helyezi a természet és a hagyomány értékeinek megismertetését, az egészséges, sportos életmódra nevelést.
 • 2012-től alsó tagozatos tanulóink bekapcsolódtak a Kiss Kata Zenekarral
  “A ZENE BENNED VAN”
  című zenei hagyományőrző programba, mely a magyar népi kultúrát öleli fel a népi játékok, a néptánc, népzene és néprajz megismerésén keresztül.
 • Művészeti iskola működésének biztosítunk helyet: zene ágban. A művészeti iskolás gyerekek rendszeres szereplői az iskolai ünnepségeknek.
 • Igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani már az óvodáskorú gyermekek szüleivel is. Nyílt napok, szülői értekezletek alkalmával nyújtunk képet az itt folyó munkáról.
 • A tanórai foglalkozásokon túl a szabadidő hasznos eltöltésére szervezünk programokat: kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés és sport (kézilabda, futball) kategóriákban.
 • Az intézmény együttműködik a helyi civil szervezetekkel: Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkörrel, a Harsányi Polgárőr Egyesülettel, a Harsányi Sportegyesülettel.
 • A településünkön található erdei iskolával együttműködve folyik tanulóink környezeti nevelése.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskoláról elmondható, hogy a településen zajló kulturális események fő szervezői és lebonyolítói vagyunk. Pedagógustársaimmal munkánk során arra törekszünk, hogy az iskola megfeleljen a kor kihívásainak, a társadalom elvárásainak, ugyanakkor nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben teljenek az iskola mindennapjai.