Iskolánkról

Iskolánk 1995 óta viseli nagy királyunk, Hunyadi Mátyás nevét. A névfelvétel jelentős, meghatározó állomás volt intézményünk életében, s tudtuk már akkor is: tetteinket, feladatainkat, oktató-nevelő munkánkat úgy kell alakítanunk, hogy méltók legyünk névadónkhoz.

A gyönyörű természeti környezetben fekvő iskola számos területen egyedi, jövőbe mutató változáson ment keresztül.

Az épület 2011. nyarán akadálymentesítésen és felújításon ment keresztül, melynek köszönhetően lift és tágas belső terek várják a gyerekeket. 2012-ben pedig energetikai korszerűsítés keretében az épület kívül-belül teljesen megújult. Az iskola rendelkezik a korszerű képzéshez nélkülözhetetlen digitális, interaktív táblákkal és új számítástechnika szaktanteremmel.

Az ÖKOISKOLAI programunk előtérbe helyezi a természet és a hagyomány értékeinek megismertetését, az egészséges, sportos életmódra nevelést.

Az iskola napközis és tanulószobai rendszert alakított ki, amely lehetőséget ad a diákok igényének megfelelően felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. A diákok mindemellett tanulhatnak zenét, néptáncot, részt vehetnek képzőművészeti foglalkozáson, robotika szakkörön, judo, kézilabda és labdarúgó edzéseken.

Akik tanítanak:

Intézményvezető:

Takácsné Oczela Csilla

Intézményvezető-helyettes:

Pántya Krisztián Gábor

Alsó tagozaton tanító kollégák:

Baráthné Czeglédi Márta

Halász Barbara Krisztina

Jakubács László

Kántorné Tóth Zsuzsanna

Lapisné Tari Georgina

Nagy-Dobai Beáta

Székelyné Pusztai Krisztina

Szonda Judit

Felső tagozaton tanító kollégák:

Bihariné Papp Gyöngyi

Czinegéné Makán Beáta

Jakubács László

Kiss Csabáné

Kónya Attila

Tóth-Nyitrai Éva

Óraadó pedagógus:

Gyükerné Barát Anikó

Utazó pedagógus:

Kiss Gellért

Miért jó harsányi diáknak lenni?

Iskolánk biztonságos, csendes környezetben található. A gyerekek egyedül is el tudnak jutni az iskolába.

Kis létszámú osztályokban, nagyobb odafigyeléssel, digitális táblák segítségével, modern oktatási formákban tanulhatnak diákjaink.

Az angol nyelvet már az első osztálytól tanulhatják a gyerekek.

Korszerű számítástechnikai szaktanterem segíti az oktatást.

Tágas , modern tornatermünkben a testnevelés órák mellett komoly sportélet folyik: futball, kézilabda, judó edzések, táncfoglalkozások.

Külön program szerint támogatjuk a hátrányos helyzetű és a tanulási nehézséggel küzdő (SNI, BTMN) tanulók felzárkóztatását.

Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, az így felkészített tanulóink szép eredményeket érnek el.

Ökoiskolai progamunk előtérbe helyezi a környezeti nevelést, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei érvényesülnek az iskolai élet minden területén.

Alsós tanulóink napközis foglalkozásokon vehetnek részt, felsősöknek működik a tanulószoba.

Igény szerint reggeli és délutáni ügyeletet biztosítunk.

A szabadidő hasznos eltöltésére sok lehetőséget nyújtunk: Zeneiskolai képzés keretében szolfézs és hangszeres zeneoktatás, lovaglás, labdarúgás. Iskolai Könyvtár várja az olvasni vágyókat. Alapítványunk támogatásával színház-, és mozilátogatások, kirándulások.

Iskolánk tanulói számos szereplési lehetőséget kapnak, hiszen nemcsak az iskolai ünnepségek szereplői, hanem a település megemlékezésein, rendezvényein is fellépnek műsorukkal.

Amikor szórakozunk:

A hunyadis diákok szeretnek szórakozni, nevetni. Tanáraik ebben is partnerek, így számtalan programról gondoskodnak a megfelelő kikapcsolódáshoz:

Mozi- és színházlátogatások, akadályversenyek, sportnapok, klubdélutánok, diákönkormányzati nap, kirándulások, túrák, múzeumlátogatások, farsang és játszóházak.

 

Csengetési rend:

 

1. óra 8:00 – 8:45 15 perces szünet

2. óra 9:00 – 9:45 10 perces szünet

3. óra 9:55 – 10:40 20 perces szünet

4. óra 11:00 – 11:45 10 perces szünet

5. óra 11:55 – 12:40 10 perces szünet

6. óra 12:50 – 13:35 10 perces szünet

7. óra 14:00 – 14:45 15 perces szünet

8. óra 15:00 – 15:45 5 perces szünet

9. óra 15:50 – 16:35

A diákoknak 7:45-re kell megérkezniük az iskolába.

Az iskolai Házirend és Pedagógiai Programunk ismertetése a beiratkozáskor és az első szülői értekezleten történik.

Minden kedves szülőt és diákot szeretettel várunk, ha valamiben segítségre szorulnak! Az intézmény ajtaja nyitott, erőnkhöz és tehetségünkhöz mérten segítünk.

 

Takácsné Oczela Csilla

intézményvezető