Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
Az emberi erőforrások minisztere a 18/2021. (III.06.) EMMI határozatában lehetővé tette a köznevelési intézményekben 2021.03.08-tól a gyermekfelügyelet biztosítását, melyről ezúton tájékoztatom Önöket. Tekintettel azonban arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő célja a járvány terjedésének megakadályozása, kérem, hogy csak abban az esetben igényeljék az ügyeletet, ha munkavégzés miatt nem tudják más módon megoldani a gyermekük elhelyezését.
A kérelmüket írásban juttassák el az iskola titkárságára személyesen, vagy e-mailban (iskolaharsany@gmail.com) az időpont (mely napokon hány órától, hány óráig) megjelölésével! A kérelem az étkezésre vonatkozó igényt is tartalmazza! Az ügyelet időszakában csak az ebédet tudja a konyha biztosítani, tízórairól és uzsonnáról a szülőnek kell gondoskodnia!

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020.12.07-re (hétfő) tervezett fogadóóra elmarad!

Kérdéseikkel az osztályfőnököket vagy érintett szaktanárokat kereshetik munkaidőben telefonon.

Tájékoztatás nyári ügyeletről

A nyári szünidőben a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában (3555 Harsány, Munkácsy M. u. 2.) szerdai napokon az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet:

9:00 – 13:00 óra között.

  • 2020. július 08.
  • 2020. július 22.
  • 2020. augusztus 05.
  • 2020 augusztus 19.

Harsány, 2020. július 06.

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető

Tájékoztatás

Káló-Kerékgyártó Zsuzsanna tájékoztató levele az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel kapcsolatban.

Grafika és néptánc tanszak

Intézményünkben a Garabonciás Művészezi Iskola 2020/2021 tanévben grafika és néptánc tanszakot indít kellő számú jelentkező esetén.

Leendő 1. osztályos szülők figyelmébe!

Tisztelt Szülők!

Amint arról a korábbiakban már tájékoztattuk Önöket 2020. április 28-án kezdetét veszi a leendő 1. osztályos tanulók beiratkozásának második szakasza.
2020. április 28-án alapesetben az iskolánkba felvételre kerül az összes gyermek, akik nem jelezték, hogy felvételre kerültek más iskolába és lakóhelyük vagy életvitelszerű tartózkodási helyük alapján Harsány körzetébe tartoznak. A szülőnek nem kell külön jelentkeznie az állandó lakóhely szerinti körzetes iskolába, elegendő ezt a felvételt megerősítenie, akár a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén, akár más módon (e-mailben az iskolaharsany@gmail.com címen). Amennyiben lehetséges, elsősorban az e-Ügyintézés felületén keresztül küldjék be a szülők a kérelmüket, illetve a körzetes iskolába történő felvétel megerősítését, mert itt minden adat a rendelkezésre áll, amely szükséges vagy lehetőségként adott a beiratkozáshoz. Egyéb módon az intézményhez eljutott kérelmek esetében is ajánlott, hogy a kötelező alapadatokat adják meg a szülők (gyermek neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, állandó lakcíme, szülő/törvényes képviselő neve, elérhetősége).

A szülő megerősítése vagy kérvénye alapján az alábbi eseteket különböztetjük meg:

1. A gyermek állandó lakcíme Harsány és a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolába kívánja beíratni gyermekét.
Ez esetben elegendő a felvétel megerősítése az intézmény felé. A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén a gyermek – csillaggal jelölt, kötelező – alapadatainak megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. A megerősítés történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről. Amennyiben szeretné, lehetősége van arra, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja.
A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését.

2. A gyermek tartózkodási helye Harsány és a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolába kívánja beíratni gyermekét.
Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely hatására az iskola a „Felvett” állásba helyezi a gyermeket, és értesíti az állandó lakhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az e-Ügyintézés felületén elegendő a lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati szándékot.

3. Amennyiben a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye nem Harsány.
Ez esetben a szülőnek kell jelezni a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét. Az iskola a döntést 2020. május 16. és 21. között hozza meg. Pozitív döntés esetén az iskolának értesítenie kell a szülőt és a gyermek állandó lakhelye szerinti körzetes iskolát is.
Mindhárom esetben az elektronikus ügyintézés határideje: 2020. május 15. de célszerű azt megtenni május 4-ig, hogy az esetleges egyeztetéseket még el tudjuk végezni.

4. Személyes beiratkozás.
2020. április 28-án, 29-én (kedd, szerda) 8.00-16.00-ig az iskola titkárságán.
Azok a szülők, akik a beiratkozást elektronikus úton nem tudják megoldani, és személyes jelenlét mellett kérnek tájékoztatást/segítséget, azt a járványügyi szabályok betartásával, védőmaszkban tehetik meg.
A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról iskolaharsany.hu de ezek benyújtására később is lehetőség van.

Felvilágosítást az iskola titkárságán kérhetnek: a +36-30/463-3307–es telefonszámon, munkanapokon 8.00-16.00 óra között!

Harsány, 2020. április 23.

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

A rendelkezésemre álló információk alapján Orbán Viktor kormányfő bejelentésének megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 16-tól visszavonásig intézményünkben új oktatási rend lép életbe. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy tanulóink nem látogathatják intézményünket.

A pedagógusok és az iskolavezetés tanítási időben az intézményben tartózkodik.

Indokolt esetben a szülő kérésére a tanuló részére ügyeletet biztosítunk.

A további teendőkről várhatóan a hétfői nap folyamán tudok tájékoztatást adni.

Tisztelettel kérek mindenkit a rendkívüli helyzet elfogadására és megértésére!

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető