Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

 1. április 19-én hétfőn az alsó tagozatos tanulók visszatérnek a jelenléti oktatásra, tehát újra az iskolában lesz a tanítás. A tanítási órákat az eredeti (online oktatás előtti) órarendben tartjuk. Ebéd után a gyerekeket haza lehet vinni. Délután napközi nem lesz, de ügyeletet biztosítunk 16 óráig. A változásokkal kapcsolatban az alábbiakra hívnám fel a figyelmüket:
  Amennyiben a szülő elővigyázatosságból nem engedi gyermekét iskolába, a szülői igazolást el kell fogadni, vagyis ezek a hiányzások igazolt hiányzások lesznek. A szülő erre vonatkozó írásos kérelmét gyermeke osztályfőnökéhez juttassa el!
  Ha azonban a tanulói hiányzások száma (igazolt és igazolatlan hiányzások együttesen) eléri a jogszabályban rögzített mértéket (250 óra ) és a tanulónak nincsen annyi érdemjegye, ami alapján osztályozható lenne, a tanulónak tanév végén osztályozóvizsgát kell tennie.Az alsó tagozatban nincs hibrid oktatás! Vagyis: kizárólag jelenléti oktatás lesz hétfőtől. Az 1. pont szerint, vagy bármilyen más okból otthon maradó tanulók számára nem lehetséges digitális munkarendben órát tartani! A tananyagról a Kréta e-naplón keresztül tájékozódhatnak.Az alsó tagozatos tanulók szülei a távolmaradási és a délutáni ügyelet iránti igényeket még a mai napon (2021.04.15.) jelezzék az osztályfőnököknek írásban! Kérjük a Szülőket, hogy az étkezés iránti igényüket is jelezzék, újból lehetséges a háromszori étkezés is.
  A felső tagozatra járóknak továbbra is digitális tanrendben folytatódik az oktatás. Az ügyeletet igénylők számára biztosítjuk a tanulói ügyeletet, de ezt a szülőnek az osztályfőnök felé írásban kell jelezni még a mai napon, hogy hétfőre az ügyeletet meg tudjuk szervezni. A konyha a tanulók étkeztetését biztosítja. Aki ügyeletben van, itt fogyaszthatja el az ebédet, aki otthonról vesz részt az oktatásban, annak be kell érte jönnie, ehhez 2 db ételhordó szükséges. Hétfőtől az iskolás tanulóknak ebéd kiszállítás nincs!
  Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az intézménybe továbbra is csak egészséges gyermeket küldjenek! Kiemelt fontosságú a járványügyi szabályok betartása!
  Tisztelettel: Takácsné Oczela Csilla

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
Az emberi erőforrások minisztere a 18/2021. (III.06.) EMMI határozatában lehetővé tette a köznevelési intézményekben 2021.03.08-tól a gyermekfelügyelet biztosítását, melyről ezúton tájékoztatom Önöket. Tekintettel azonban arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő célja a járvány terjedésének megakadályozása, kérem, hogy csak abban az esetben igényeljék az ügyeletet, ha munkavégzés miatt nem tudják más módon megoldani a gyermekük elhelyezését.
A kérelmüket írásban juttassák el az iskola titkárságára személyesen, vagy e-mailban (iskolaharsany@gmail.com) az időpont (mely napokon hány órától, hány óráig) megjelölésével! A kérelem az étkezésre vonatkozó igényt is tartalmazza! Az ügyelet időszakában csak az ebédet tudja a konyha biztosítani, tízórairól és uzsonnáról a szülőnek kell gondoskodnia!

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020.12.07-re (hétfő) tervezett fogadóóra elmarad!

Kérdéseikkel az osztályfőnököket vagy érintett szaktanárokat kereshetik munkaidőben telefonon.

Tájékoztatás nyári ügyeletről

A nyári szünidőben a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában (3555 Harsány, Munkácsy M. u. 2.) szerdai napokon az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet:

9:00 – 13:00 óra között.

 • 2020. július 08.
 • 2020. július 22.
 • 2020. augusztus 05.
 • 2020 augusztus 19.

Harsány, 2020. július 06.

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető