Beiratkozás

F E L H Í V Á S

A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő
Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolába
történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket a 2018/2019. tanév első évfolyamára történő tanköteles tanulók általános iskolai beiratkozásának időpontjáról:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

a  Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatóhelyettesi irodájában.

3555 Harsány, Munkácsy M. u. 2.

Tanköteles, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Fontos tudnivalók:

Az Etika /  Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Intézményünkben a Hit- és erkölcstan oktatását a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház végzi.

A beiratkozás körzete: Harsány Község közigazgatási területe.

Harsány, 2018. március 22.

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető